شرکت فارسیان افق آرشا

کاغذ فلوتینگ

مشخصات فنی کاغذ فلوتینگ (با خمیر ویرجین)

آزمونواحد اندازه گیرینتیجه آزمون
جرم پایهGr/m25 ± 125
رطوبت%1 ± 6
طول پارگیkm5
جذب آبGr/m250_30
حداقل مقاومت کاغذ در مقابل ترکیدنkpa335
مقاومت لهیدگی سطحی کاغذ فلوت شده (CMT)N310
مقاومت لهیدگی لبه کنگرهای کاغذ (CCT)N380_430

فایل pdf مشخصات فنی کاغذ فلوتینگ

نیاز به مشاوره دارید؟

سوالات خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.