لیست قیمت محصولات

logo-mark-1

لیست قیمت محصولات

شرکت فارسیان افق آرشا

 

خرداد ماه 1398

فایبر سمنت برد DP - سقف کاذب 4 میلی مترابعاد: 1200x2400 میلی متر27/800 تومان
فایبر سمنت برد DP - سقف کاذب، دیوار داخلی 6 میلی مترابعاد: 1200x2400 میلی متر37/000 تومان
فایبر سمنت برد DP - نمای خارجی، دیوارداخلی، دیوارپیرامونی 8 میلی مترابعاد: 1200x2400 میلی متر46/200 تومان
فایبر سمنت برد DP - نمای خارجی، دیوارداخلی، دیوارپیرامونی 10 میلی مترابعاد: 1200x2400 میلی متر55/800 تومان
فایبر سمنت برد DP - نمای خارجی، دیوارداخلی، دیوارپیرامونی 12 میلی مترابعاد: 1200x2400 میلی متر69/800 تومان
فایبر سمنت برد DP - کف باربر، کف کاذب 18 میلی مترابعاد: 1200x2400 میلی متر129/500 تومان
فایبر سمنت برد DP - نمای خارجی، سایدینگ 8 میلی مترابعاد: 1200x200 میلی متر59/800 تومان
فایبر سمنت برد DP - تایل سقفی 4 میلی مترابعاد: 600x600 میلی متر23/800 تومان
فایبر سمنت برد DP - تایل سقفی 6 میلی مترابعاد: 600x600 میلی متر26/500 تومان
بتونه فایبر سمنت 5 کیلوگرم99/300 تومان
  • هزینه ارزش افزوده در قیمت ها لحاظ نگردیده است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .