پروژه تالار پذیرایی هما اصفهان
دیوار و سقف ۲ هزار متر مربع

نوع محصولفایبر سمنت برد
مجری پروژهدیوار پوشش سیمان پارت

اصفهان

تالار پذیراییتالار پذیرایی هما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .